Перото дизайн на обществен интериор. Ина Дамянова

Идеята за Национален Център на книгата ‘’Перото’’ е за създаването на едно различно културно пространство за четящите хора, в което да има възможност и сцена за представянето на млади творци, издателски къщи, както и за културни ивенти и камерни концерти. Всичко в концепцията за дизайн е подчинено на книгата и словото. Барът е изграден от стари издания на книги, осветителните тела са направени от листове хартия, носещи стиховете на поети и писатели, мебелите са сами по себе си контейнери за книги, във всяка част на пространството зрителят има  контакт с литературата. Сцената е основен акцент, като самата тя е като отворена книга. Основната фасада на пространството, видима като ажур от всички страни, е изградена от големи триизмерни букви на кирилица, които са с функция на библиотека, в която намират място новите издания.
Във всеки един детайл и форма е заложена кирилицата, като послание за поколенията. Едно от предизвикателствата беше да адаптирам тази нова модерна визия в сградата на НДК, която сама по себе си носи своята културна, времева и историческа архитектурна стойност и идентичност.

книгата и словото

Всичко в концепцията за дизайн е подчинено на книгата и словото.