Телесни възли графика. Ина Дамянова

Страстта в сплетените човешки тела, изпепеляваща и близка до всеки. Стремеж за близост и топлина. Една нова интерпретация на Кама сутра.

Медия

Ръчна хартия, преге.