Възли  графика. Ина Дамянова

Символиката на възела ме интересува от дълго време. Неговата дуалност е вълнуваща за мен. Напрежението и силата, които носи като мъжки потенциал в себе си, и от друга страна – мекотата на формите му, като отрязана плитка, един от символите на женската енергия. Всичко това, концентрирано и затворено в една чиста форма.

Символиката

Символиката на възела ме интересува от дълго време. Неговата дуалност е вълнуваща за мен.