Части от цялото графика. Ина Дамянова

Това е изложба, вдъхновена от силата на природните форми, подобни на части от тяло, могъщи като скулптурни форми – отново една симбиоза между мъжкото и женското начало, между мекото и твърдото, черното и бялото. Части от всичко, което ни заобикаля и носи таен смисъл за нас. 

силата на природните форми

Части от всичко, което ни заобикаля и носи таен смисъл за нас.